Siivouspalvelujen liiketoimintasuunnitelma - SWOT-analyysinäyte

Oletko kirjoittamassa siivousliiketoimintasuunnitelmaa? Jos KYLLÄ, tässä on esimerkki siivouspalvelujen liiketoimintasuunnitelmasta SWOT-analyysistä, joka paljastaa siivousyrityksen perustamisen vahvuuden, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat .

 1. Tiivistelmä
 2. Markkina-analyysi
 3. SWOT-analyysi
 4. Taloudellinen ennuste
 5. Markkinointisuunnitelma
 6. Markkinointiideat ja strategiat

Siivousyrityssuunnitelma - SWOT-analyysinäyte

 • Siivousalan yleiskatsaus

Yhdysvallat on yksi maailman kaupallisimmista ja teollistuneimmista maista. Siksi on turvallista sanoa, että jos koskaan olisi maata, jossa siivouspalveluyritykset menestyvät, se olisi täällä Yhdysvalloissa.

Suuri määrä kaupallisia komplekseja ja asuinrakennuksia tekevät siivouspalveluyrityksille ehdottoman välttämättömän sienten tekemisen Yhdysvaltojen suurten kaupunkien, etenkin kaupunkien, jotka ovat yhtä tärkeitä ja merkittäviä kuin Chicago, lähiöissä.

Aloittavana yrityksenä ymmärrämme, että siivouspalveluala on kovan kilpailun ja kilpailun turmeltunut. Jotkut Yhdysvaltojen kannattavimmista yrityksistä harjoittavat siivouspalveluyrityksiä, ja siksi uuden kaltaisen uuden yrityksen virhemarginaali on hyvin pieni, kun otetaan huomioon asioiden suurempi järjestelmä.

Suurempien siivouspalveluyritysten tiedetään palvelevan menestyksekkäästi kaupallisia asiakkaita, mikä yrityksemme aikoo tehdä seuraavan kalenterivuoden aikana. Henkilöstön ja rahoituksen suhteen hieman pienemmät yritykset palvelevat yleensä asuntoalojen asiakkaita.

Jotkut siivousalan ikonisista yrityksistä koostuvat eri tuotemerkeistä, joista kukin on omistettu tarjoamaan tietty siivouspalvelu joko kaupallisiin toimistoihin tai asuinkoteihin. Koska aloitamme kaupallisella sektorilla alusta alkaen, olemme täysin tietoisia siitä, että meitä vaaditaan kilpailla alan suurimpien nimien kanssa rajoitetulla rahoituksellamme ja henkilöstöllämme. Tämän sanottua olemme edelleen optimistisia tulevaisuuden olemassaolomme kohtaan teollisuudessa.

 • Muutokset markkinoilla

Yksi suurimmista muutoksista siivousalalla, jota havaitsimme kilpailututkimuksemme yhteydessä, oli, kuinka tarve perustaa vihreämpi ja ympäristöystävällisempi liiketoiminta vaikuttaa tiettyjen alan yritysten kasvuun. Yritykset, jotka edistävät liiketoimintaansa ympäristöystävällisinä ja vihreinä, saavat kilpailuetua markkinoilla.

Itse asiassa vihreät yritykset nousevat pään ja hartiansa yli muiden siivousalan yritysten pääasiassa siksi, että asiakkaat ovat taipuvaisia ​​yrityksiin, jotka ilmaisevat sosiaalisen vastuun ympäristöön ja luontoon yleensä.

Sen lisäksi, että ympäristöystävällisiä siivouspalveluyrityksiä pitävät mieluummin ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen haitallisista vaikutuksista, kaupungin ja valtion viranomaiset suosivat niitä myös voimakkaasti, ja he ovat edullisessa asemassa harjoittaessaan julkisia hankintoja.

Siivousyrityssuunnitelma - SWOT-analyysinäyte

 • Siivousalan mahdollisuudet

Siivousalan menestymismahdollisuus on melko suuri. Kaupallisten rakennusten ja asuintalojen määrän kasvaessa siivouspalveluiden kysyntä todennäköisesti kasvaa sen mukana. Lisäksi terveydenhuoltoala ja ympäristöystävällisten liiketoimintatapojen edistämisestä vastaavat organisaatiot tekevät koko maassa toimiville yrityksille melko välttämättömän parantamaan sanitaatio- ja hygieniastandardeja työpaikoillaan, mikä pakottaa heidät hakemaan siivousyritysten palveluita.

Siksi nämä markkinat tarjoavat meille loistavan kasvupotentiaalin, jota aiomme hyödyntää kaiken asiantuntemuksemme ja kunnianhimoisemme avulla. Nämä markkinat eivät ehkä ole suurimpia maassa, mutta se on varmasti sellainen, jossa meille kaltaiselle uudelle tulijalle on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia rekisteröidä edistymistä harppauksissa niin kauan kuin meillä on oikea liiketoimintafilosofia ja toteutamme oikeita liiketoimintastrategioita.

 • Uhat ja riskit

Pienenä siivousyrityksenä, joka ottaa vauvan askeleita kohti kasvua ja kehitystä ainakin lähitulevaisuudessa; Emme odota tulevien kilpailijoidemme merkittäviä reaktioita aloittaessamme liiketoimintaamme teollisuudessa.

Odotamme, että käyttöönotto teollisuudelle pysyy matalalla profiililla ja jää todennäköisesti huomaamatta eräiden suurten yritysten, jotka hallitsevat siivouspalveluita, kannalta. Emme myöskään usko, että joillakin vähemmän tunnetuilla siivouspalveluyrityksillä, jotka ovat olleet alalla paljon pidempään kuin meillä, on mitään erityisiä reaktioita liiketoimintamme aloittamiseen.

Kuitenkin siinä tapauksessa, että ne laativat suunnitelmat syrjäyttää meidät kilpailusta, olemme laatineet omat valmiussuunnitelmasi, jotka auttavat meitä selviämään teollisuuden karkottamisen uhasta ja auttavat meitä selviytymään niihin liittyvistä riskeistä käymällä kovaa kilpailua vakiintuneiden kaupallisten siivousyritysten kokeneiden yritysomistajien kanssa.

Yritysten kilpailustrategioiden puhdistaminen

 • Keskeiset kilpailukyky

Suurimmalla osalla aloittelevia siivousyrityksiä on nähtävyyksiä asuntoalalla, pääasiassa siksi, että heillä ei ole luottamusta ja uskoa kilpailla kaupan tärkeimpien toimijoiden kanssa. Näin ei ole yrityksessämme.

Meistä tulee yksi harvoista aloittavista yrityksistä Illinoisin osavaltiossa, joka keskittää kaiken rahoituksensa, resurssinsa ja markkinointistrategiaansa kiivetä portaita siivousalalla ja hankkimaan nopeasti suurempia osia markkinaosuuksista. Meidän ei tarvitse kilpailla suuren määrän kauppaa aloittavien yritysten kanssa, joten etenemistämme tai etenemistämme alan suuriin liigaihin ei haittaa liian monet kilpailun esteet tai esteet.

Suurin etumme on kuitenkin uskomaton määrä asiantuntemusta ja kokemusta, jonka pääomistajamme Stephanie Ryder tuo yhtälöön. Yrittäjänä, jolla on ollut kohtuullinen osuus menestyksistä ja epäonnistumisista viimeisen vuosikymmenen aikana, Stephanie tulee selkeästi ymmärtämään strategioita ja taktiikoita, joita tarvitaan pääsemään maalilinjan ulkopuolelle toisten edestä ja välttämään suuria katastrofeja, joita kilpailijamme voivat työnnä meidät.

Se, että kokoamme siivousryhmän kokeneita ammattilaisia, jotka ovat sekoittuneet innostuneisiin ja energisiin opiskelijoihin, auttavat meitä saavuttamaan toimivan dynaamisuuden, joka nostaa tehokkuutemme korkeammaksi kuin muiden yritysten. Periaatteessa yrityksemme muodostaa siivoushenkilöstön, joka pyrkii ulkoistamaan ja ylittämään muiden siivousyritysten työntekijät.

Teollisuudessa, joka on erittäin riippuvainen palvelusta, on avainta palkata työntekijöitä, jotka ovat halukkaita saavuttamaan parhaat tulokset lyhyimmän käytettävissä olevan ajan kuluessa. Laaja ja tiukka koulutusohjelma antaa työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä, terävöittää taitojaan jatkuvasti ja olla ajan tasalla puhdistusaineiden ja -välineiden maailman viimeisimmästä kehityksestä. Työntekijöille tarkoitettu koulutuslaitoksemme osoittautuu riistanvaihtimeksi ja kasvualueksi maan parhaimmille siivousalan työntekijöille.

 • Keskeinen kilpailun heikkous

Keskeiset kilpailun heikkoudet johtuvat kokemuksemme puutteesta olla aloittava yritys. Meillä saattaa olla koko maassa paras siivoushenkilökunta, mutta se ei anna meille mahdollisuutta tehdä sopimuksia useiden asiakkaiden kanssa samanaikaisesti. Siksi saatavuutemme on jokin asia, joka saattaa vaarantaa tulomme ja tulojen tuoton. Meillä on rajoitettu määrä työntekijöitä, joiden työntekijöitä ei tule vaikeasti ymmärtämään yrityspolitiikan mukaisesti.

Siksi meille ei ole mahdollista tuoda joukko asiakkaita joka kuukausi. Toivomme ratkaisevan tämän ongelman etsimällä tapoja maksimoida tulot ja tuotot. Se antaa meille mahdollisuuden palkata enemmän työntekijöitä, jopa yksittäisiä urakoitsijoita, joilla on osa-aikainen aikataulu, ja voimme suunnitella kuukausittaisten tai vuosittaisten asiakkaidemme määrän kasvattamista.

Koska nykyinen liiketoimintasuunnitelmamme ( joka perustuu nykyiseen rahoitukseen ja käytettävissä olevaan rahoitukseen ) antaa meille mahdollisuuden toimia vain Illinoisin osavaltion rajoissa, yrityksellämme on rajoitettu ulottuvuus toisin kuin muilla teollisuuden suurimmissa yrityksissä, jotka ovat valmiita tarjoamaan palveluitaan ympäri maata.

Siksi me menetämme teollisuusmarkkinoiden suuren osan, joka on Illinoisin osavaltion ulkopuolella, ja tämä johtaa joukko menetettyihin mahdollisuuksiin, jotka saattavat todennäköisesti vahingoittaa talouttamme pitkällä tähtäimellä.

Jos haluamme kilpailla alan tärkeimpien nimien kanssa, meidän on tuotettava tarpeeksi tuloja laajentaaksemme liiketoimintaamme Illinoisin rajojen ulkopuolelle ja antaa asiakkaille ympäri maata mahdollisuus olla vaikuttuneena huippuluokan palveluistamme.